ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΥΠΟΥ PORSCHE ΜΕ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΥΠΟΥ PORSCHE ΜΕ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Κωδικός Προϊόντος: Z-017-836R
Διαθεσιμότητα: 2 - 3 Μέρες
169,99€
Ποσότητα: Καλάθι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΥΠΟΥ PORSCHE ΜΕ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ

Α υ τ ο κ ί ν η τ ο 1 2 V τ ύ π ο υ P o r s c h e 

μ ε ή χ ο υ ς , φ ώ τ α & α ν ο ι γ ό μ ε ν ε ς π ό ρ τ ε ς

Μ π α τ α ρ ί α 2 * 6 V 4 . 5 A h

Μ ε γ . Β ά ρ ο ς 3 0 k g

Δ ι ά σ τ . 9 8 * 5 8 * 4 5 Μ ε γ .

Τ α χ . 3 km/ h