ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΠΕΖ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΠΕΖ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ
Κωδικός Προϊόντος: Z-016-906-1M
Διαθεσιμότητα: 2 - 3 Μέρες
79,99€
Ποσότητα: Καλάθι

ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΠΕΖ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

- Π ε ρ ι σ τ ρ ε φ ό μ ε ν ο κ ά θ ι σ μ α 3 6 0 μ ο ι ρ ώ ν
- Ζ ώ ν η α σ φ α λ ε ί α ς 2 σ η μ ε ί ω ν
- Ρ ό δ ε ς 1 0 ’ ’ / 8 ’ ’
- Χ ε ρ ο ύ λ ι μ ε μ α λ α κ ή λ α β ή
- Κ α λ ά θ ι α π ο θ ή κ ε υ σ η ς
- Κ ο υ δ ο ύ ν ι
Δ ι α σ τ . 9 8 * 5 1 * 1 0 5